بیقرار

آخرین مطالب

۳ مطلب در بهمن ۱۳۹۳ ثبت شده است

۲۲
بهمن  • بی قرار
۰۹
بهمن

اخلاق گفتن چندان نداشت، دست روزگار بود یا... ! بماند سکوت هایش گاهی خیلی حرف داشت و کسی راحت نمی توانست ترجمه اش کند که کاش محرمی می یافت تا راحت بگوید...

چیزهایی را بی پرده و ساده ی ساده بیان کرده بود، با تراوش جوهر بی تاب قلم دل، ناشی از لبریز شدن بعضی مواقع. آن هم خالصانه. نخواسته بود حرفهایی باز جا خوش کند در صندوقچه نهان دل و گاهی گردگیریشان کند آن هم یواشکی. بعد گفتن جایش گوشه غار تنهایی درونش شده بود، انگار کوه کنده باشد دیگر جانی برایش نمانده بود، بخشی از انرژیش کنده شده و پر! دلش سبک و خوش نشده بود از بیان..

جنس دنیا و آدمهایش گاهی جز این را رقم نمی زند.

و آخر جای اینکه از بیانش کمی آرام بگیرد و انرژی از دست رفته دوباره احیا شود، نابود شده بود...


فقط اوست که همه جوره می شنود، می بیند و همیشه هست و دقیقا می داند چه می گویید.....***********************************************

پ.ن:

اگر نگرفتید به گیرنده های خود دست نزنید اشکال از فرستنده است! پیامش نهانی بود...

  • بی قرار
۰۴
بهمن


http://farsi.khamenei.ir/ndata/home/1393/139311021843d276a.jpghttp://farsi.khamenei.ir/ndata/news/28731/931101jadval.jpg

http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=28731


****************

پی نوشت:

خودمان را مخاطب این پیام قرار دادیم، برای من و شمای جوان ایرانی هم عجب تذکرات مجدد و چه نکاتی ظریفی دارد...

و چقدر جای تامل دارد این پیام، هر چند هنوز برداشت هایم از این پیام مهم و گرانقدر کافی و عمیق نیست(مخاطب قرار دادن جوانان، دانه دانه پیام ها و پرسش ها و تاملات و...) اما باز در اولین مطالعه:


1- اسلام ناب را از منابع اصیل و ماخذ دست اول آن بشناسیم. (نه رسانه ها و ...) نه شناخت سطحی نه اسلام شناسنامه ای...

2- هر حرفی را از هر جایی نپذیریم و حقیقت یابی کنیم

3- دشمن شناسی

4-

و...

  • بی قرار