بیقرار

آخرین مطالب

۲ مطلب در دی ۱۳۹۶ ثبت شده است

۱۶
دی


از همان جا که تو می نشینی، دشمن بر می خیزد....  • بی قرار
۰۹
دی

بیدار باش.... بصیرتمان در خواب زمستانی فرو نرود...

آهای ضدانقلاب وپشت صحنه همیشگی او بلکه اکنون جلوی صحنه  شیطان بزرگ آمریکا، غلط میکنید بخواهید دست از پا خطا کنید، فکری، حرکتی چیزی، برای بروز فتنه و لجن پراکنیه خبری به امید واهی....

این انقلاب صاحب دارد، خونهای پاک و جاری و پر شور آبیاری میکند درخت تنومدو سبزش را 


حواسمان حواستان حواس همه ما باشد، مبادا فتنه ای باز ایجاد و تکرار شود...

در سالگرد روز بصیرت حماسه عظیم 9دی 88 و در پی بیداری های همیشگی سکان دار عظیم الشان انقلاب ومحبتهای میان مردم واو،  فضا در پی گلمندی اقتصادی و فشارها و کج روی های اقتصادی متشنج و درهم می شود  به اعتراضها وشعارهای ساختارشکنانه ضد انقلاب حقیر...

دارند گله های دردمندانه را به حاشیه میبرند 

حماسه نه دی را تحت الشعاع قرار میدهند...

روی سخنم با دولتمردان هم هست (خوش بینانه اش)که با جابجایی مهره های اشتباه جاخالی میگذارند با هرنیتی با بی نیتی برای سوءاستفاده بعضی ها..

بیابید این بار بگذاریم بصیرتمان جلوتر قدم بردارد و خود در نطفه امید واهی آنها را خفه کنیم تا

سکان دار انقلاب ناچار نشود برای نجات به وسط معرکه بیایند، که این کار ملت ولایت مدار نیست... 

  • بی قرار