بیقرار

آخرین مطالب

۱ مطلب در فروردين ۱۳۹۷ ثبت شده است

۲۲
فروردين

وقتی کسی از خانواده ای از روی ظلم به قتل می رسد، خانواده مقتول صاحب این خون است و آن خانواده خق دارد خونخواهی کند.

این که در فارسی معادل "ثار" در عربی را می گویند "خون خدا" معنای نارسا و ناقصی از "ثار" است و درست مراد را نمی رساند.

ثار یعنی "حق خونخواخی"

اگر کسی ثار یک خانواده است یعنی این خانواده حق دارد درباره او خونخواهی کند.


"ثار الله" یعنی حق خونخواهی با خداست...


"یا ثارالله و ابن ثاره"  امام حسین.ع. و پدر بزرگوارشان امیر المومنین.ع. حق خونخواهیشان متعلق به خداست.....

 

[مقام معظم رهبری حضرت سیدعلی.حفظه الله. – کتاب انسان 250 ساله/ فصل امیرالمومنین]************

پ.ن:


- حق خونخواهی با خدای قادر متعال عظیم، عجب جمله پر مفهوم سنگینی ست، جان ضعیف انسان به لرزه می افتد 


  • بی قرار