بیقرار

آخرین مطالب

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۷ ثبت شده است

۳۱
تیر
یاد کردن عجب حکایت پر رمز و رازیست. هم لبخند را بر لب صدا میکند تا زیباترت کنند و هم جاری اشک را برگونه ها مینمایاند تا لحظه هایی که دیگر تکرار نمیشوند، برقلبت حک کنند‌.
جای دو عزیزم خالی ست و هیچ دوست و رفیق و... توان نداشتند و توان ندارند لحظه ای از نبودنتان را پر کنند. امروز وقتی عزیز مهربانم گفت تو را یاد کرده و امروز هم بدون اینکه او بداند،عکسهایت را با دل تنگم از نبودنت مرور میکردم، دیدم چه دنیاییست....
در بعضی از مواقع  نبودنتان خیلی سخت می شود، خیلی.. جیغ میزند...

قدر بودنهای عزیزانتان را بدانید... دنیا بی وفاست، در فاصله انداختن های ابدی هنرمند است، شما به ارزشمندی هایتان وفادار بمانید...


  • بی قرار