بیقرار

آخرین مطالب

۲ مطلب در خرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

۲۴
خرداد


می خواهی قضاوتم کنی؟

 

اندکی آهسته

کفشهایم را بپوش

راهم را قدم بزن

اتفاقاتم را تجربه کن

دردهایم را بکش

سالهایم را بگذران

 

بعد قضاوت کن...


  • بی قرار
۲۴
خرداد


مادر مهربان و صبور و نازنین پر..

بچه پاک و معصوم پر..

رفیق شفیق عزیز پر..

یار صدیقی از یاران انقلاب پر..

 

ای خدای بال و پرها! بال و پری ناب عنایت فرما که مشتاقانه به سویت پربگشایم......

 

  • بی قرار